Kunstenaars van Drenthe

Drenten attenderen je op het beste in Drenthe

KUNSTENAARSVANDRENTHE

Een fotoproject van Richard Lahuis

Gerard Stout

schrijver te Peize

(Erica, 1950)


Aan Gerard Stout werd vorig jaar de Grote

Culturele Prijs van Drenthe 2014 toegekend.

Dit jaar komt hij met een nieuwe roman en

literaire films op zijn eigen YouTube-kanaal

Ter Verpoozing. Klik op de link om ze te

bekijken. Op de vraag aan Gerard wat je in

Drenthe in elk geval gezien moet hebben,

is zijn antwoord: het natuurgebied de

Onlanden bij Peize.

drentwatchers.nlDrentwatchers_archief_19_december_2017.html

Geke Hoogstins

beeldend kunstenaar en theatermaker te Eext

(Kollumerland, 1956)


Geke Hoogstins schildert koeien en het

mystieke oerlandschap van Drenthe in

olieverf op grote doeken. Haar theater-

producties in 2011 en 2014 waren door de

combinatie van dans, muziek, licht en

geluid een bijzonder levend schilderij.

Op 28 en 29 maart houdt ze Open Atelier.

Dit jaar presenteert ze ook haar nieuwe

theaterplannen. Wat je in Drenthe zeker

moet bezoeken is voor Geke het Drents

Museum in Assen, het Hunebedcentrum in

Borger, Museum De Buitenplaats in Eelde

en de Beeldentuin in Gees. Voor lekker

en bijzonder eten gaat ze graag naar Villa

van Streek in Borger.

Cor Sonke

beeldend kunstenaar te Buinerveen

(Amsterdam, 1960)


Zoekend naar ruimte voor zijn kunst, kwam

Cor Sonke negen jaar geleden naar Drenthe.

Op het veen vond hij een mooie ruimte voor

zijn atelier met daarbij een galerie. Door het

bijzondere veengebied met de uitgestrekte

vergezichten ging hij vanuit zijn abstracte

werk weer meer landschappen schilderen.

Werk van Cor is te zien in zijn eigen galerie

Atelier41. Wat je in Drenthe zeker moet

bezoeken is voor Cor Sonke het LOFAR-

gebied tussen Exloo, Buinen en Buinerveen.

De uitloop van de Hondsrug naar het

veengebied. LOFAR is een radiotelescoop

bestaande uit een groot aantal kleine

sensoren, maar het is ook een prachtig

natuurgebied met water en weiland en dus

aantrekkelijk voor diverse soorten vogels.

Hayat Ezzeroili

dichteres te Meppel

(Beni Said, Marokko, 1972)


Hayat Ezzeroili wil dit jaar nog meer poëzie

schrijven en voordragen. En ze gaat op

verkenning om poëzie met andere vormen

van kunst te integreren. Op haar things-to-

do-list staan twee wensen: het schrijven

van een poëzie/theatervoorstelling en het

uitbrengen van een gedichtenbundel.

Wat je in Drenthe zeker moet bezoeken is

voor Hayat het natuurgebied Havelterberg.

‘Het is indrukwekkend om daar tussen

historie en het heden te wandelen. De

grafheuvels, hunebedden en bomkraters

vormen een historisch decor, terwijl het

stuifzand, de heidebossages, de vogels en

overig leven het heden vertegenwoordigen.

Het is een plek waar mijn geest tot rust kan

komen en tot nieuwe inspiratie.’

Thea Gerritsen

portretschilder te Geesbrug

(Meppel, 1959)


Thea Gerritsen wil nog meer in opdracht gaan

werken. Portretten in opdracht hebben een

bijzondere gevoelswaarde, zowel voor de

opdrachtgever als voor haar. Thea zoekt naar

de essentie van de persoon. Dat dat helend of

troostend is, blijkt uit de film die over haar is

gemaakt. Het intense contact met mensen is

voor haar dé rijkdom van het bestaan. Ze

ontwikkelt zichzelf daardoor elke keer weer

een stapje verder. Wat je in Drenthe zeker

moet bezoeken is voor Thea het Asserbos.

‘Uit mijn jeugd herinner ik nog de vele

wandelingen met opa en oma in het Asserbos,

vanaf de Beilerstraat in Assen. Die bijzondere

laantjes, walletjes, slootjes en geur. Het

opzoeken van de oude vijver, het is er nog

steeds. Voor mij is dat, net als het zien van de

Meppeler toren: thuiskomen.’

Wessel Bezemer

beeldhouwer te Eemster

(Tiel, 1969)


Beeldhouwer Wessel Bezemer maakt werken

in brons, steen en hout. Hij is één van de

weinige beeldhouwers in Nederland die zijn

eigen gieterij heeft. Op Youtube kun je hem

aan het werk zien volgens de à Cire Perdue

methode, ook wel ‘verloren was’ methode

genoemd. Wessel Bezemer heeft bij zijn

atelier in Eemster ook een beeldentuin en

galerie die je op afspraak kunt bezoeken en

tijdens de zomerexpositie.

Wat je in Drenthe zeker moet bezoeken is

voor Wessel het mooie Drentse dorp

Dwingeloo met de bomenrijke brink en de

idyllische terrassen van het befaamde Hotel

Wesseling. Dit oudste familiebedrijf van

Drenthe zal ook dit jaar werk van Wessel

Bezemer tentoonstellen.

Albert Rademaker

grafisch ontwerper te Annen

(Anloo, 1946)


Albert Rademaker werkt inmiddels vijftig jaar

als grafisch ontwerper met cultuur(historie),

milieu, landschap en directe leefomgeving als

voornaamste voedingsbodem. In 2010 werd

hij onderscheiden met de Culturele Prijs van

Drenthe. Nu op pensioengerechtigde leeftijd

heeft hij een vollere agenda dan ooit. Zo is

Albert betrokken bij de afronding van de

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa,

bij het boek Werk van eeuwen, gesprekken

met Tjalling Waterbolk en bij het schilderijen-

project Rondom Magnus deze zomer in Anloo.

VANHEURNZEGGN is zijn eigen typografie-

project. Wat iedereen in Drenthe zou moeten

zien en vooral waarderen is voor Albert de

gevarieerdheid en rijkdom aan landschap en

cultuur. En daar horen voor hem eventuele

windmolenparken dus niet bij.

Saskia Dingelstad

beeldend kunstenaar te Dalen

(Swalmen, 1964)


Saskia Dingelstad wil in 2015 nog meer

experimenteren met de suggestie van beweging

op groter doek. Naast het werken met olieverf

wil ze ook grote houtskooltekeningen gaan

maken en brainstormen over de combinatie

van schilderen en 3-dimensionaal design met

de computer, als ode aan haar vorige werk als

industrieel productontwerper. Deze zomer

exposeert ze met het Drents Schilders-

genootschap in Meppel en Anloo, en in het

najaar solo in Oldenburg, Duitsland.

Wat iedereen in Drenthe zou moeten doen is

voor Saskia een stevige wandeling maken bij

Havezate de Klencke in Oosterhesselen.

Voor cultuur gaat ze graag naar Beelden in

Gees, Museum de Buitenplaats in Eelde en

het Drents Museum in Assen.

Egbert Hovenkamp II

TaalWever/TerPlekkePoeet te Assen

(Eext, Eexterhaltie, 1953)


Egbert Hovenkamp II is als TerPlekkePoeet

verbonden aan het radio-programma Podium

van RTV Drenthe. Met regelmaat schrijft hij

tijdens concerten, seminars of exposities om

vervolgens het ter plekke geschrevene voor te

dragen. Hij werkt, al improviserend, samen

met muzikanten van velerlei klankkleur. Ook

werkte hij samen met dichteres Delia Bremer

voor de bundel ‘Hongerplooien’, een serie

erotische gedichten die via smsjes over en weer

werden geschreven. Tot nu toe zijn de bundel

‘Kolde Tocht’ en de cd’s ‘Músarrindill’ en

‘Aarde’ verschenen. Wat Egbert iedereen zou

willen meegeven is dat ‘je vooral je ogen open

moet houden, al je zintuigen, in wezen, om te

beleven wat zich aandient beleefd te worden’.

Charity van der Meer

Fashion en textiel artist te Gieten

(Zambia, 1969)


Charity van der Meer ontwerpt vooral mode

met vilt. Ze heeft haar eigen label: Sharit. Ze

studeerde aan de Nottingham Art and Design

University en wordt vaak uitgenodigd om

workshops in het buitenland te verzorgen.

Op het Schapenscheerdersfestival en Wolfeest

Balloo op zaterdag 20 en zondag 21 juni geeft

ze een workshop Rok vilten en in augustus

heeft ze een show tijdens de Africa Fashion

Week in Amsterdam. Op 14 en 15 november is

ze ook aanwezig op de Vilt & Weefmanifestatie

in Groningen. Wat iedereen in Drenthe zou

moeten bezoeken is voor Charity de schaaps-

kooi met wolatelier in Balloo en de restaurants

Bij Jaap in Assen en Villa van Streek in Borger.

David van der Meer

Beeldend kunstenaar te Assen

(Wolvega, 1979)


David van der Meer maakt schilderijen en ook

beelden. Zelf noemt hij zijn creaties ‘poëtische

verbeelding’. Zijn werk wordt internationaal

gepresenteerd, zoals bij Galerie Berggreen in

Fredericia, Denemarken. Zijn statement is:

‘Met mijn werk wil ik mensen verwonderen.

Dingen in een ander perspectief plaatsen. Dit

vanuit een passie voor kunst!’ Op dit moment

is hij druk met het vervaardigen van nieuwe

schilderijen en beelden. De ontwikkeling van

zijn werk en data van exposities zijn te volgen

op zijn website en Facebookpagina. Wat

iedereen in Drenthe zou moeten bezoeken is

voor David de tentoonstelling van Juul Kraijer

in het Drents Museum en het CBK Drenthe, en

de beelden van Olaf Mooij die vanaf 14 juni in

de Gouverneurstuin in Assen staan opgesteld.

Trudie van den Bos

Beeldend kunstenaar, singer-songwriter

en schrijfster te Wezuperbrug

(Bergschenhoek, 1957)


Trudie van den Bos, lid van de Sociëteit

Drentse Kunstenaars, wil dit jaar gebruiken

om een nieuwe richting te zoeken in haar

beeldende kunst van grove portretkoppen en

ook zich laten inspireren door zon, wind,

akkers, slootjes en het bos. Het project waar

ze mee bezig is, houdt ze nog even geheim

om de ‘flow’ niet te verstoren.

Wat iedereen moet zien in Drenthe is voor

Trudie de Grootste Expositie ter Wereld: in

de Drentse weiden op je rug liggen en kijken

naar wolkenluchten. Bijna alle dagen per jaar

te zien! En zo nu en dan Radio Voicemail, een

project van Floris Visser, bellen:

+31(0)619736048.

Dick Post Beeldend kunstenaar te Exloërveen

(Hilversum, 1958)


‘Voor zeker zal ik u grotelijks zegenen en uw

zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des

hemels, en als het zand dat aan den oever der

zee is, en uw zaad zal de poort zijner vijanden

erfelijk bezitten.’ Genesis 22:17

Dick Post maakt prachtige werken met zand

en heeft zandsoorten van over de hele wereld

verzameld. Tegenwoordig werkt hij vooral met

zand uit zijn directe omgeving. ‘Ergens moet

het funderen beginnen, daar waar de lijnen

van een geologisch leven naar verwijzen. De

aarde sluit zich aan bij de tijd; we aarden de

historische tijd. Voor mij als mens een verloren

zaak omdat de tijd geen rekenschap geeft van

mijn persoonlijke opvattingen. Wat er over-

blijft is het zoeken naar archaïsche tekens,

verborgen in akkers van zand. Zoeken zonder

te vinden; een handgemeen met de tijd.’

Werk van Dick Post is van 26-09 tot en met

22-11-2015 te zien in Lemferdinge Eelde.

Marieke Geerlings Beeldend kunstenaar

te Stieltjeskanaal

(Noord-Scharwoude, 1952)


Marieke Geerlings maakt onder meer grote

beelden van klei. Zelf noemt ze het ‘beeld-

bouwen’ in plaats van beeldhouwen. Marieke

is een laatbloeier. Ze begon op haar veertigste

met een studie aan de Rietveld Academie.

Ze is vasthoudend net zoals de 170 jaar oude

eik in haar voortuin. Volgend jaar exposeert ze

met Kunstvesting Coevorden in Zweeloo en

met De Kring van Beeldhouwers in Park

Vijversburg en Loosdrecht. Voor haar bijna

voltooide project ‘Een allegorische voorstelling

van de Zeven Hoofdzonden’ hoopt ze een

mooie plek te vinden. Wat iedereen in Drenthe

gezien moet hebben zijn voor haar de beelden-

tuin in Gees en de omgeving van de Geeser

Stroom, Museum de Buitenplaats in Eelde en

het Drents Museum in Assen.

Ingo Leth Kunstenaar, grafisch vormgever

en dit jaar tevens galeriehouder te Emmen

(Duisburg, 1968)


De liefde heeft Ingo Leth ooit naar Emmen

gehaald en gehouden. Met evenveel liefde is hij

actief in deze stad. Als galeriehouder maakt hij

dit jaar dankbaar gebruik van de Zuiderkerk. In

deze pop-up galerie organiseert hij exposities

van diverse kunstenaars en zijn eigen werk.

Beelden, schilderijen, glas en keramiek. Als

kunstobject, als cadeau voor een ander of als

glimlach voor jezelf. Wat iedereen in Drenthe

eens zou moeten doen is volgens Ingo het

kunstaanbod in Emmen langsgaan. Denk aan

het CBK Emmen, het kunstwinkeltje in het

centrum, goudsmid Hofsteden in de Kolhoop-

straat, Galerie van Strien in Nieuw-Amsterdam

en uiteraard zijn eigen galerie ‘Bij Leth’ aan de

Wilhelminastraat. ‘Ook de buitenkunstwerken

zoals op het nieuwe Raadhuisplein zijn zeer de

moeite waard. Emmen heeft veel te bieden!’

Betsy Torenbos

Kunstenaar te Eexterkoele en Amsterdam

(Annen, 1969)


Oorspronkelijk is Betsy Torenbos opgeleid als

uitvoerend danseres en verdiende daarmee

haar eerste geld. Later als theatermaker reisde

ze naar vele plekken op de wereld om daar

performances te maken waar de verhalen van

de oudste generatie centraal staan.

Drenthe is voor haar de plek op aarde waar ze

tot haar dood werk zal blijven maken voor en

met de oudste generatie.

Op 28 januari 2016 vindt in De Nieuwe Kolk in

Assen de première plaats van ‘Mensen die ik

gekend heb’, een voorstelling gebaseerd op de

verhalenbundel van Jan Fabricius. Betsy is

verantwoordelijk voor regie en choreografie.

Drenthe betekent voor haar wandelen bij

Annen, Anloo, Eext en Zeegse, haar geboorte-

grond. ‘En langsgaan bij mijn ouders in Annen.

Die twee tezamen zijn hemel op aarde.’

Melvin Bonnet

Cabareteske troubadour te Assen

(Melvin kwam in 2010 in een kroeg tot leven)


Melvin Bonnet maakt grove, satirische en

ironische liedjes. Onderwerpen daarvoor liggen

in zijn woonplaats Assen voor het oprapen.

Vanaf oktober zal Melvin maandelijks een lied

schrijven en uitvoeren voor de Groninger talk-

show Stand van Stad. Ook is hij druk met het

maken van nieuwe afleveringen van Bonhov-tv,

een satirische animatieserie over Assen.

Zoals een fatsoenlijke cabareteske troubadour

behoort te doen, treedt Melvin Bonnet veel op.

Ben je toevallig in Assen, loop dan zijn stam-

café ‘1809 Lodewijk Napoleon’ aan de Markt

eens binnen. Grote kans dat je hem aantreft

samen met zijn compagnon Egbert Hovenkamp

II. Daar schrijft de één gedichten op bierviltjes

en tekent de ander er stripfiguurtjes van de

plaatselijke culturele elite op. Voor een biertje

en een witte wijn krijg je ook zo’n uniek viltje!

Guus Slauerhoff

Beeldend kunstenaar te Bronnegerveen

(Sneek, 1945)


In het seizoen 2012-2013 was Guus Slauerhoff

‘Artist in Residence’ in Theater De Nieuwe Kolk

te Assen. Aansluitend ontstond het project

’Instant Slauerhoff’, een drieluik waarmee hij

wil ontsnappen aan de conventionele tentoon-

stellingsconcepten en ruimte schept voor

ontmoetingen van zijn werk met reacties uit

andere disciplines, zoals schrijvers, acteurs,

muzikanten en dansers in aanwezigheid van

publiek. Zondag 1 november is in het Drents

Museum het derde luik ‘Ontheemding’ te zien.

Medewerking wordt verleend door actrice

Anne Wil Blankers, geluidskunstenaar Harry

de Wit en Jojanneke Vanderveen met zang.

Vanaf november is werk van Guus te zien in de

Groninger Forum Bibliotheek en in Galerie

Stau Blau in Oldenburg (D). Wat iedereen moet

zien, zijn voor Guus de tentoonstellingen van

The Glasgow Boys en van beeldhouwer Laura

Eckert in het Drents Museum.

Francis Kilian Beeldend kunstenaar,

trainer/begeleider te Meppel

(Nijmegen, 1961)


Als kind op zondagse wandelingen met haar

ouders, maakte Francis Kilian met een stok

grote tekeningen op zandweggetjes. Dat zo’n

tekening zo groot kon worden, maakte haar

blij. Dat gevoel is er nog steeds, dat je kunst-

werken kunt maken die groter zijn en meer

vertellen dan wij zelf kunnen bedenken. Dat

gevoel wil Francis met zoveel mogelijk mensen

delen. In samenwerking met Hermien Keegstra

en het Drents Landschap, initieerde ze ‘De

Geheimen van Oldengaerde’, een kunstproject

dat in havezate Oldengaerde in Dwingeloo

plaats vond. Najaar 2016 heeft ze met Hedy

Abeling een expositie bij Galerie van Strien in

Nieuw- Amsterdam. Museum Belvédère in

Oranjewoud is favoriet bij haar, gevolgd door

de Fundatie in Zwolle. In Drenthe zou iedereen

naar De Fabriek CBK Emmen moeten gaan,

waar vrijwel altijd mooie exposities te zien zijn.

Wia Stegeman

Multidisciplinair beeldend kunstenaar

te Holthe

(Ommen, 1953)


Wia Stegeman groeide op in een bosrijke

omgeving. Nu woont en werkt ze in Holthe, wat

‘nederzetting in of bij het holt’ (holt = hout,

bos) betekent. Holthe ligt tussen Beilen en

Westerbork. Van de oorspronkelijke bossen

zijn alleen nog restanten over. Wia noemt zich

multidisciplinair beeldend kunstenaar.

Ze maakt locatiespecifieke installaties, ze

fotografeert, ze schildert en tekent. Daarbij is

Wia altijd op zoek naar tijdloze momenten.

De ervaring van de natuur is daarbij een weer-

kerend thema. Reden voor fotograaf Richard

Lahuis om Wia te portretteren ìn de natuur,

tussen de bomen. Wat Drenthe voor Wia

Stegeman bijzonder maakt, is de donkerte van

de nacht op sommige plekken. ‘Een donkerte

waarbij je alle zintuigen in moeten zetten.’

Marijke Mulder

Violiste te Utrecht

(Leeuwarden, 1991. Ze groeide op in Assen.)


Marijke Mulder won in 2010 de Drentse

Talentprijs Cultuur. Ze speelt in diverse

ensembles en bezettingen: in een strijkkwartet,

strijk- of symfonieorkesten en in soloverband.

In welke bezetting Marijke ook speelt, ze zoekt

altijd naar het juiste karakter en de beste

speelmanier zodat het publiek het stuk

begrijpt, de emotie voelt en de speelvreugde

ervaart. Momenteel volgt ze de Master of Music

aan het conservatorium in Utrecht bij Eeva

Koskinen. De komende tijd speelt ze met het

Ciconia Consort, een strijkorkest bestaande

uit getalenteerde jonge musici en met Vocaal

Ensemble Cantatrix. Wat iedereen in Drenthe

gezien moet hebben is voor haar Het Balloër-

veld in augustus bij zonsondergang wanneer

de paarse kleur van het veld zich mengt met de

warme kleur van de zon.

Wijtze Valkema

Illustrator te Meppel

(Assen, 1983)


De illustraties van Wijtze Valkema worden in

diverse landelijke media gepubliceerd. Als

commercieel artiest werkt hij voor redactionele

klanten uit binnen- en buitenland zoals De

Correspondent, WIRED, Consumentenbond

en nrc.next. Zijn illustraties ondersteunen

dagelijks artikelen in dagbladen en magazines.

Wijtze werkt digitaal in een stijl die gebaseerd

is op de beperkingen van zeefdruk en toegepast

ontwerp uit de jaren 50 en 60 van de vorige

eeuw. Door de flexibiliteit van de digitale vorm

wordt zijn werk ook gebruikt voor bijvoorbeeld

muurschilderingen, albumhoezen, kleding en

verpakkingen. Als fietsliefhebber rijdt hij graag

door Drenthe. Vooral het Dwingelderveld is erg

mooi vanaf de fiets. In zijn woonplaats struint

hij de kringloop- en gebruikte boekwinkels af

voor inspirerende boeken. Voor muziek gaat

hij graag naar De Amer en Poolshoogte.

Andrijana Martinovic

Beeldend kunstenaar te Gasselte

(Rijeka, 1968)


‘Een moment de sfeer, een open landschap, een

gesloten blik, de vogel, stilte.... toebehorend

aan het dagelijkse - de werkelijkheid. Daar sta

je dan! - in de spiegeling van het onzichtbare.

Dat wordt geschapen wat niet gevonden werd

en schrijdt voorbij wat niet werd herkend.

De tijd wordt verruild voor het wachten.

Verlangen liefgehad.’

Andrijana Martinovic maakt sculpturen en

monumentaal werk. Het materiaal waaruit

haar beelden gestalte krijgt, laat ze zo veel

mogelijk zichtbaar, terwijl in de openingen en

de schaduw een andere dimensie van dezelfde

‘realiteit’ schuilt. Bronssculpturen, ontdaan

van overbodige massa, kunnen de toeschouwer

confronteren zowel met kwetsbaarheid als met

kracht, geheimzinnigheid, toegankelijkheid en

introversie. Drenthe betekent veel voor

Andrijana: ‘Drenthe is mooi, de prachtige

vergezichten en de mooie oude kerken....’

Fotograaf en visual artist Richard Lahuis uit Assen heeft een

jaar lang kunstenaars van Drenthe geportretteerd. Beeldend

kunstenaars, muzikanten, dichters en schrijvers die op dit

moment de creatieve geest van Drenthe vertegenwoordigen.

In maart 2016 zijn alle gefotografeerde portretten te zien op

een speciale tentoonstelling in Assen, samen met werk van

de geportretteerde kunstenaars.

Jante Wortel

Schrijver te Arnhem

(Assen, 1996)


Jante Wortel studeert in Arnhem. Als geboren

en getogen Assenaar won ze in 2015 voor

Drenthe de finale van Kunstbende in de

categorie Taal. Jante geeft voordrachten en

schrijft nu en dan nieuwe gedichten en

verhalen die ze op haar blog publiceert. Ze

wordt gezien als groot talent. Haar voordracht

- geheel uit het hoofd - bij Kunstbende 2015

bewijst dat overtuigend. Jante blijft verbonden

aan Assen. Als ze in de weekenden bij haar

ouders is, fietst ze altijd even door de Klooster-

staat, ook als ze er niet hoeft te zijn. Iedereen

zou er een keer doorheen moeten lopen, door

de Kloosterstraat. Iedereen moet ook kijken

naar haar voordracht op onderstaande link.